Momskompensation

Momskompensation Hvornår ved klubben mere om momskompensation? Sponsorudvalget fik i foråret 115 medlemmers bidrag /gave på 200kr. pr. giver. Dette var en forudsætning for at klubben af Skattestyrelsen kunne blive godkendt til at modtage fradragsberettigede gaver. Imidlertid krævede dette en vedtægtsændring, denne blev vedtaget på Ørnehøjs generalforsamling 9.september 2021. Vi har derefter modtaget brev fra…