Tider på banen inden kl. 7.00

Selvom man ikke kan booke tid i Golfbox før kl. 7.00, så oplever greenkeeperne i højere omfang, spillere der vælger at spille på banen, og nogle der starter på bag-ni. Til de spillere er det vigtigt at understrege at greenkeeperne ikke holder tilbage. Grunden hertil er at det er vigtigt at understrege det, er at…

Baneinfo

Greens. Vi har tidligere i april skrevet at greens er hårdt ramt af sneskimmel. Vi er desværre ikke de eneste, DGU har meldt ud at der er 33% flere angreb af sneskimmel på banerne i år. I ugerne 44 -45 i 2020 begyndte man at kunne se tegn til sneskimmel på Lundegårde Sløjfen og desværre…